Forside


Velkommen til AkademiskeDaglejere.dk, som er foreningen af timelønnede undervisere ved Danmarks højere

læreanstalter.

 

AkademiskeDaglejere.dk blev dannet i januar 2012 som en sammenlægning af DVIP-KUA og Timelærerforeningen ved

Aarhus Universitet. DVIP-KUA har siden oprettelsen i 2001 og Timelærerforeningen ved Aarhus Universitetet siden

2008 arbejdet for at sikre gruppen af timelønnede undervisere anstændige ansættelses- og arbejdsforhold.

 

AkademiskeDaglejere.dk ønsker at sætte en stopper for universiteternes misbrug af løse ansættelser til at få

dækket deres ordinære undervisningsbehov på en billig måde, hvor de ansatte ikke får løn for at forske og tillige

forholdes alle almindelige lønmodtagerrettigheder som pensionsopsparing, fuld løn under sygdom, barsel og ferie mv.

 

AkademiskeDaglejere.dk har ingen partipolitiske bindinger, men arbejder tæt sammen med Dansk

Magisterforening, herunder Klub 7 for deltidsansatte universitetsansatte.

 

AkademiskeDaglejere.dk udsender mindst to gange om året et nyhedsbrev for at holde medlemmerne løbende

orienteret om foreningens initiativer. Vi vil også fortsat uddele den årspris, som DVIP-KUA instiftede i 2008.

Årsprisen tildeles en eller flere personer, som har haft afgørende betydning for de deltidsansatte underviseres forhold.


  • QR CODE

    unitag_qrcode_1368460417134